Politieagenten zitten vaak ziek thuis

Het ziekteverzuim bij de politie rijst de pan uit. Vorig jaar zat gemiddeld 7 procent van de agenten ziek thuis. Per dag zijn dat zo’n 4600 zieke dienders.

Maatregelen van de korpsleiding om het verzuim terug te dringen, sorteren geen effect.

In 2014 lag het ziekteverzuim bij de politie nog op 6,1 procent, in 2013 op 5,7 procent. De sterke stijging van het aantal zieken wordt onder meer veroorzaakt door de reorganisatie van de Nationale Politie. ,,Een grote groep agenten leeft al lange tijd in angst en onzekerheid”, zegt Frank Giltay, voorzitter van de centrale ondernemingsraad van de politie. ,,Dienders worden daar letterlijk ziek van.”

Geschokt
Giltay zegt ‘geschokt’ te zijn door het nieuwste verzuimcijfer. ,,Elke stijging is zorgelijk, maar nu hebben we het over een enorm percentage. Ik vind dit onacceptabel.”

Gemiddeld ligt het ziekteverzuim in Nederland op ongeveer 3,8 procent. Bij de politie is het dus bijna twee keer zo hoog. ,,De menselijke maat is onderbelicht gebleven in de reorganisatie”, stelt Giltay. ,,Agenten krijgen te horen dat ze 100 kilometer verderop moeten gaan werken. Of ze herkennen zich niet in hun nieuwe functieprofiel. Daarvan gaan ze slecht slapen. En ja, dan word je vatbaarder voor ziektes.”

Ruim 6500 agenten hebben de afgelopen maanden bezwaar gemaakt tegen hun nieuwe functie-indeling. Vooral politiemedewerkers in ondersteunende functies komen in verzet tegen nieuwe taken of de locatie waar ze moeten gaan werken.

Onderzoek naar ziektegolf
,,Ik wil precies weten wat er misgaat en waarom agenten ziek worden”, zegt Giltay. De ondernemingsraad wil dat Erik Akerboom - sinds gisteren in functie als korpschef van de Nationale Politie - onafhankelijk onderzoek laat doen naar de oorzaken van de ziektegolf.

Ook de politietop vindt het ziekteverzuim te hoog. ,,Het politievak brengt risico’s met zich mee, maar het hoge ziekteverzuim in 2015 is voor ons een tegenvaller”, zegt een woordvoerder.

Sinds vorig jaar is een nieuw, landelijk registratiesysteem voor ziekmeldingen in gebruik. ,,Daardoor krijgen we veel meer inzicht in de aard en de omvang van het verzuim”, stelt de woordvoerder. ,,Waar in het verleden algemene maatregelen werden genomen om het ziekteverzuim terug te dringen, kan nu veel meer maatwerk worden geleverd.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Binnenland
menu