Rechtspraak kan meer zaken van afstand behandelen

Rechtspraak kan meer zaken van afstand behandelen ANP

Nu het kabinet de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus heeft verlengd tot en met 28 april, houdt de Raad voor de rechtspraak voorlopig vast aan de aangepaste werkwijze. Wel kunnen de rechtbanken en gerechtshoven vanaf 7 april meer zaken op afstand behandelen dan tot nu toe het geval was. Daarvoor zijn voorzieningen voor telefonische (beeld)verbindingen uitgebreid.

Sinds 17 maart gaan alleen urgente zaken door. Voorbeelden daarvan zijn zaken over de voorgeleiding of hechtenis van verdachten, faillissementen en urgente familiezaken.

Naast urgente zaken worden in het civiele recht de komende tijd zaken behandeld als geen overeenstemming kan worden bereikt over het schriftelijk afdoen ervan en de rechter oordeelt dat de mondelinge behandeling niet kan worden uitgesteld tot na 28 april. Daarbij gaat het onder meer om kort gedingen.

Voor familierecht geldt dat de komende tijd zaken over onder meer echtscheiding en uithuisplaatsing doorgaan als de omstandigheden dat toelaten. In het bestuursrecht worden bijvoorbeeld zaken behandeld die te maken hebben met het coronavirus (of maatregelen daartegen) en asielzaken. Gerechtsgebouwen blijven in ieder geval tot en met 28 april beperkt toegankelijk.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Binnenland
menu