Rekenkamer: administratie van klimaatuitgaven is chaos. Flinke verschillen tussen nota's en begrotingen ministeries

Het blijkt dat klimaatminister Rob Jetten zijn eigen methode heeft om overzichten van klimaatuitgaven op te stellen, anders dan die van zijn eigen ministerie.

De administratie van klimaatuitgaven door het kabinet is een rommeltje. De Tweede Kamer krijgt daardoor een verwarrend beeld van wat maatregelen kosten. In een enkel geval loopt het verschil tussen de overzichten zelfs op tot ruim 200 miljoen euro.

Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar de manier waarop het kabinet rapporteert over klimaatuitgaven. Dat gebeurt enerzijds met overzichten, bijvoorbeeld in de Klimaatnota of de Miljoenennota. Maar anderzijds staan de uitgaven ook in de begrotingen van de ministeries die de maatregelen nemen. Tussen de bedragen in de nota’s en die in de begrotingen zitten vaak flinke verschillen.