Rekenkamer geeft Hoekstra standje: te veel uitgaven onrechtmatig

De rijksoverheid heeft vorig jaar te veel euro's op onrechtmatige wijze uitgegeven, oordeelt de Algemene Rekenkamer. Dat komt onder meer door de aankoop van een aandelenbelang in Air France-KLM, waarover de Tweede Kamer niet van tevoren werd geraadpleegd.

De Rekenkamer controleert jaarlijks of belastinggeld doelmatig is besteed, en of over de uitgaven voldoende verantwoording is afgelegd aan de volksvertegenwoordiging. Daarbij geldt een "tolerantiegrens" van 1 procent, die vorig jaar voor het eerst sinds 2008 is overschreden. De Rekenkamer zet daarom een "kritische kanttekening" bij de goedkeuring van het financieel jaarverslag.