Rekenkamer: niet alle testcapaciteit werd voor de zomer benut

Rekenkamer: niet alle testcapaciteit werd voor de zomer benut ANP

Ondanks de tekorten in de eerste maanden van de coronacrisis had er meer getest kunnen worden. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer, die de testcapaciteit tot 1 juni onder de loep nam.

Veel was onduidelijk in het begin van de crisis, stelt de Rekenkamer. Het virus greep niet overal in het land even sterk om zich heen en er was op landelijk niveau geen inzicht in de capaciteit en voorraden van de laboratoria. "Het gaat om bedrijfsgevoelige informatie van private partijen en maakt geen onderdeel uit van het opschalingsplan dat het RIVM bij omvangrijke epidemieën hanteert." Het kostte tijd om dat overzicht te krijgen.