Rekenkamer publiceert resultaten onderzoek cybersecurity Schiphol

Rekenkamer publiceert resultaten onderzoek cybersecurity Schiphol ANP

De Algemene Rekenkamer publiceert maandag de resultaten van een onderzoek naar de vraag of Schiphol voldoende is beschermd tegen cyberaanvallen. Het onderzoek richt zich in het bijzonder op het grenstoezicht door de Koninklijke Marechaussee (KMAR), omdat de processen rondom grensbewaking sterk afhankelijk zijn van IT.

De KMAR bestrijdt door grenstoezicht onder meer grensoverschrijdende criminaliteit, terrorisme, identiteitsfraude, drugs- en mensensmokkel. De Rekenkamer heeft onderzocht welke maatregelen de KMAR heeft getroffen om het grenstoezicht op de luchthaven te beschermen tegen cyberaanvallen, of die maatregelen werken en of er scenario’s klaarliggen om de gevolgen van een cyberaanval in te dammen. Daarbij is de vraag of dit, gelet op het dreigingsniveau, voldoende bescherming biedt tegen cyberaanvallen.

De veiligheidsdiensten zien toenemende cybersecurityrisico’s voor de IT van de vitale sectoren, bijvoorbeeld door digitale sabotage of spionage, zegt de Rekenkamer. Schiphol is een mainport van groot economisch en symbolisch belang. De afhandeling van vliegverkeer is een van de vitale processen van Nederland. Vitale sectoren en hun processen zijn zo belangrijk dat er maatschappelijke ontwrichting kan ontstaan bij verstoring. Andere vitale processen zijn bijvoorbeeld het transport en de distributie van elektriciteit en de drinkwatervoorziening.

Het huidige onderzoek is het tweede in een serie van drie naar cybersecurity in vitale sectoren. Vorig jaar rapporteerde de Rekenkamer over cybersecurity en vitale waterwerken die worden beheerd door Rijkswaterstaat. Daar viel het nodige te verbeteren, was de conclusie.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Binnenland
menu