Rekenkamer publiceert resultaten onderzoek cybersecurity Schiphol

Rekenkamer publiceert resultaten onderzoek cybersecurity Schiphol ANP

De Algemene Rekenkamer publiceert maandag de resultaten van een onderzoek naar de vraag of Schiphol voldoende is beschermd tegen cyberaanvallen. Het onderzoek richt zich in het bijzonder op het grenstoezicht door de Koninklijke Marechaussee (KMAR), omdat de processen rondom grensbewaking sterk afhankelijk zijn van IT.

De KMAR bestrijdt door grenstoezicht onder meer grensoverschrijdende criminaliteit, terrorisme, identiteitsfraude, drugs- en mensensmokkel. De Rekenkamer heeft onderzocht welke maatregelen de KMAR heeft getroffen om het grenstoezicht op de luchthaven te beschermen tegen cyberaanvallen, of die maatregelen werken en of er scenario’s klaarliggen om de gevolgen van een cyberaanval in te dammen. Daarbij is de vraag of dit, gelet op het dreigingsniveau, voldoende bescherming biedt tegen cyberaanvallen.