Renovatie Radio Kootwijk ligt voorlopig stil

Renovatie Radio Kootwijk ligt voorlopig stil ANP

De voorgenomen renovatie en restauratie van monumentale gebouwen op het voormalige zendercomplex Radio Kootwijk op de Veluwe ligt voorlopig stil. De Raad van State heeft woensdag de daarvoor noodzakelijke natuurvergunning grotendeels vernietigd, omdat niet vaststaat of de herontwikkeling geen negatieve gevolgen zal hebben voor het beschermde natuurgebied Veluwe.

Staatsbosbeheer is eigenaar/beheerder van zowel de natuur als de gebouwen op Radio Kootwijk. Omdat Radio Kootwijk allang niet meer in gebruik is als zendercomplex voor radiotelegrafie, wil de dienst het hele gebied herinrichten. In de gebouwen moet ruimte komen voor exposities, concerten, theater en horeca. "Een inspirerende ontmoeting tussen natuur en cultuur", aldus Staatsbosbeheer.