SWOV: halvering verkeersslachtoffers in Nederland niet haalbaar. Ambitie kabinet 'buiten bereik'

Foto: ANP

Een halvering van het aantal verkeersslachtoffers lijkt de komende jaren niet haalbaar. Dat concludeert Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) op basis van nieuwe prognoses. De organisatie noemt de halvering, een ambitie van het kabinet, ,,buiten bereik”.

In 2019, het laatste jaar voor corona, kwamen 661 mensen in Nederland om het leven in het verkeer. SWOV verwacht in het meest gunstige scenario dat dit er in 2030 in totaal 480 zullen zijn.

De prognose voor het aantal ernstig verkeersgewonden laat zelfs in het meest gunstige geval een forse stijging zien, van 6900 in 2019 naar 8400 in 2030. In het minst gunstige scenario stijgt zowel het aantal verkeersdoden als ernstig gewonden in 2030.

Twee scenario’s

In het onderzoek heeft SWOV met twee scenario’s gerekend. Deze moeten voorspellen hoe de slachtofferaantallen zich tot 2030 zullen ontwikkelen. Het eerste scenario gaat ervan uit dat de trend tijdens de coronajaren, toen minder mensen de weg op gingen waardoor minder slachtoffers vielen, wordt doorgezet.

Het tweede, minst gunstige scenario, is een situatie waarbij de verkeersveiligheid zich in de komende jaren weer zal ontwikkelen zoals vóór de coronacrisis.

Maximumsnelheid binnen bebouwde kom

Een maatregel die tot minder ongevallen zou kunnen leiden is een verlaging van de maximumsnelheid in de bebouwde kom naar 30 kilometer per uur.

Ook fietsers die een helm dragen en automatische snelheidsbegrenzers op auto’s worden door SWOV genoemd als mogelijke maatregelen.

Nieuws

menu