'Samenwerking jeugdhulp moet beter'

'Samenwerking jeugdhulp moet beter' ANP

De samenwerking tussen gemeenten, cliëntenorganisaties en aanbieders van jeugdhulp gaat beter, maar is nog altijd niet goed genoeg. Zo zouden gemeenten meer het initiatief moeten nemen om met die partijen regionale plannen te maken. De Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) pleit woensdag in de tweede jaarrapportage voor intensievere samenwerking.

Het sluiten van contracten tussen gemeenten en aanbieders van jeugdhulp verliep in 2015 beter dan in 2014. De TAJ moest minder bemiddelen, zo staat in de rapportage. In sommige regio's blijft de samenwerking achter, en daardoor komen vooral de complexe en regio-overstijgende vormen van jeugdhulp onder druk te staan.

Nieuws

menu