Studenten bezorgd om begroting Onderwijs

Studenten bezorgd om begroting Onderwijs ANP

Het demissionair kabinet vertrekt met een enorm gat op de onderwijsbegroting. Dat valt te lezen in de Rijksbegroting die vanmiddag gepresenteerd werd, stelt het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) in een reactie op de troonrede. Het ISO maakt zich grote zorgen over dit tekort.

,,Voor 2018 wordt het tekort gecompenseerd, maar vanaf 2019 loopt het tekort op naar 415 miljoen euro", zegt het ISO. ,,De oplossing hiervoor wordt over de schutting van de formerende partijen gegooid. Dat is een beetje alsof je je studentenkamer na je verhuizing voor de volgende bewoner als een enorme puinhoop achterlaat.''

,,Uit de rijksbegroting blijkt volgens de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) dat de regering geen maatregelen neemt om de stijgende kosten voor studenten te beteugelen. ,,Het kabinet compenseert niet voor het leenstelsel, het stijgende collegegeld en de hogere huren. De LSVb is diep teleurgesteld. De koning vertelde tijdens de troonrede dat de seinen voor Nederland op groen staan. Studenten staan echter steeds dieper in het rood.''

Tekort

Liesbeth Verheggen, voorzitter Algemene Onderwijsbond (AOb): ,,De afscheidsbegroting van minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker bevat ondanks de demissionaire status van Rutte-II meer nieuws dan de eind vorige week uitgelekte investering in lerarensalarissen van 270 miljoen euro alleen. In het document wordt een tekort van 244 miljoen euro doorgeschoven naar de komende ploeg. In de twee jaren daarna loopt dat op tot boven de 400 miljoen. Tekenend voor dit kabinet.''

De PO-Raad: ,,Met de 270 miljoen euro komt het kabinet voorzichtig tegemoet aan het primair onderwijs (po) dat afstevent op een fors lerarentekort. Om het beroep van leraar aantrekkelijker te maken en te houden voor zittende en nieuwe leraren, staan werkgevers en werknemers al tijden op de bres voor meer salaris en minder werkdruk voor de werknemers.''

Voorzitter Loek Schueler van CNV Onderwijs: ,,De kwaliteit van het onderwijs staat onder druk. De werkdruk is in alle sectoren erg hoog en dit kabinet geeft hier geen antwoord op. Ik lees niets over extra middelen voor de onderwijssectoren, de onderwijsondersteuners en directies in deze miljoenennota. Het is aan het volgende kabinet om ook hier te investeren, dat is belangrijk voor de toekomst van ons onderwijs. Daarbij maak ik mij zorgen over uitstaande tekorten in de begroting, die niet door het huidige kabinet worden aangepakt.''

Je kunt deze onderwerpen volgen
Binnenland
menu