Syrische vluchteling naar ggz-instelling

Syrische vluchteling naar ggz-instelling ANP

Een Syrische vluchteling uit Aleppo is woensdagavond opgenomen in een ggz-instelling omdat hij in de opvang in een park in Zaandam al langere tijd voor problemen zorgde. De man zou volgens lokale media zichzelf in brand hebben willen steken, maar omstanders hebben dat kunnen voorkomen.

Een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers zegt niet te kunnen ingaan op de aanleiding van zijn overplaatsing. ,,De persoon was al langere tijd onrustig in de opvang. Daarom hielden we hem ook goed in de gaten. Er zijn ook verschillende gesprekken met hem gevoerd, maar hij bleef onrustig’’, aldus de woordvoerder.