Toch geen Engels vanaf groep 1

Toch geen Engels vanaf groep 1 ANP

Nederlandse taal, rekenen en wiskunde blijven voor alle leerlingen in het primair en het voortgezet onderwijs onverkort van belang. Ook Engels, digitale geletterdheid en burgerschap moeten in die basis worden opgenomen. Dat adviseert het Platform Onderwijs2032 dat in opdracht van het kabinet de inhoud van het onderwijs tegen het licht heeft gehouden.

In oktober 2015 werden de hoofdlijnen van het advies al gepresenteerd en vervolgens besproken met betrokkenen. Daarop werd het plan aangescherpt. Zo staat er niet meer in dat leerlingen al in groep 1 Engelse les moeten krijgen, zoals in oktober nog werd geadviseerd. Voor Engels geldt dat basisscholen een helder gedefinieerd eindniveau moeten realiseren, maar zelf kunnen bepalen wanneer ze ermee beginnen.

Staatssecretaris Sander Dekker kreeg zaterdag het plan overhandigd. ,,Ik ben er trots op dat Onderwijs2032 een zoektocht is geworden die gevoed is door onze hele samenleving", aldus Dekker. ,,Er ligt nu een helder advies over wat kinderen later moeten kennen en kunnen. Een uitstekende basis waarop leraren verder kunnen bouwen aan een nieuw en eigentijds curriculum."

Vaardigheden

Paul Schnabel, voorzitter Platform Onderwijs2032: ,,De centrale vraag waar wij ons het afgelopen jaar over gebogen hebben, is hoe we kinderen van nu zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op hun toekomst. Wat moeten ze aan kennis hebben, hoe leren zij zich staande te houden in de moderne maatschappij en hoe kunnen zij hun sociale en communicatieve vaardigheden ontwikkelen? Wij hebben met dit advies een basis gelegd voor modern onderwijs dat leerlingen die vaardigheden bijbrengt."

De PO-Raad, de sectororganisatie voor het primair onderwijs (PO), vindt dat het advies van het platform Onderwijs2032 een goede richting geeft om toekomstbestendig onderwijs te realiseren in het basis- en speciaal onderwijs. Naast 'wat wil ik worden’ komt er in het onderwijs meer aandacht voor 'wie wil ik worden, aldus de PO-Raad.

Nieuws

menu