Turkse vreemdeling moet gezichtsfoto en vingerafdrukken leveren

Turkse vreemdeling moet gezichtsfoto en vingerafdrukken leveren ANP

Vreemdelingen zijn verplicht een foto van het gezicht en tien vingerafdrukken te leveren bij hun aanvraag om een voorlopige verblijfsvergunning. Dat geldt ook voor Turken. Dat heeft de Raad van State bepaald in een uitspraak in een langlopende procedure van twee Turken die bezwaar hebben gemaakt tegen de verplichting zogeheten biometrische gegevens te verstrekken.

Volgens de raad gaat het verwerken, opslaan en de bewaartermijn van vijf jaar van deze gegevens niet verder dan nodig is voor de bestrijding van identiteits- en documentfraude. In de zaak van de twee Turken verleende de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid in 2014 een voorlopige verblijfsvergunning. Het tweetal maakte bezwaar tegen de verplichting mee te werken aan het verstrekken van de gezichtsfoto en vingerafdrukken.

In de loop van de procedure heeft de Raad van State het Europese Hof van Justitie vragen over deze zaak voorgelegd. Het ging daarbij om de uitleg van de zogeheten Associatieovereenkomst tussen Turkije en de EU uit 1963. Daarin is afgesproken dat EU-landen geen nieuwe beperkingen voor Turkse onderdanen mogen invoeren. Volgens het hof is het leveren van biometrische gegevens een nieuwe beperking, maar is het bestrijden van fraude daar een goede reden voor.

Nieuws

Meest gelezen

menu