Tweede Kamer besluit tot nieuw onderzoek naar vuurwerkramp Enschede

De wijk Roombeek na de explosie in de vurwerkopslag Fireworks. Foto: ANP

Op last van de Tweede Kamer komt er een nieuw, onafhankelijk onderzoek naar de vuurwerkramp in Enschede. Een van de doelstellingen van het onderzoek is om breder inzicht te krijgen in het (on)vermogen van de rijksoverheid om lessen te trekken uit dergelijke, fysieke, rampen.

Het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door de Universiteit Twente (UT), moet ook duidelijk maken of na de Enschedese ramp uit 2000 en de massa-explosie bij vuurwerkbedrijf MS Vuurwerk in Culemborg van 1991 concrete maatregelen zijn genomen om dergelijke rampen te voorkomen. Daarbij kan worden gedacht aan vuurwerkregelgeving en -brandbestrijding.