Vluchtelingenorganisatie VN bezorgd over opvang asielzoekers in kazerne Zoutkamp

De kazerne bij Zoutkamp Foto: Marcel van Kammen

De VN-Vluchtelingenorgisatie UNHCR Nederland is bezorgd over de situatie in de kazerne in Zoutkamp, waar asielzoekers worden opgevangen die niet terechtkunnen in de gewone asielzoekerscentra wegens het coronavirus. De asielprocedure ligt hierdoor stil.

De organisatie pleit ervoor dat nieuwe asielzoekers de kans krijgen snel hun asielaanvraag in te dienen. ”Het is problematisch om te zien dat nieuwe asielzoekers voor onbepaalde duur in hun bewegingsvrijheid worden beperkt op een omheind terrein van een kazerne en dat er nog geen concrete stappen zijn ondernomen zodat nieuwe asielzoekers een asielaanvraag kunnen indienen”, stelt Luke Korlaar van UNHCR Nederland.

Nieuws

menu