UNICEF: veel kindermisbruik op Sint-Maarten

UNICEF: veel kindermisbruik op Sint-Maarten ANP

Op het Antilliaanse eiland Sint-Maarten komt veel fysiek en seksueel geweld tegen kinderen voor. Dat staat in een rapport van UNICEF. Het kinderfonds van de Verenigde Naties maakt zich zorgen om deze kwetsbare kinderen, vooral omdat het eiland vanwege het coronavirus nog deels in een lockdown zit. "De kinderen en hun belagers zitten letterlijk vast onder één dak. Zij mogen niet de onzichtbare slachtoffers worden van deze crisis", aldus directeur Suzanne Laszlo van UNICEF Nederland.

UNICEF verzamelde en analyseerde data en nam ook interviews af met volwassenen en jongeren op Sint-Maarten. Daarin noemt 85 procent van de ondervraagden kindermishandeling een veel voorkomend probleem op het eiland. Ook stelt 50 procent van de volwassenen dat seksueel misbruik vaak voorkomt. Bijna alle geïnterviewde jongeren geven aan een of meer slachtoffers van huiselijk geweld te kennen of als kind zelf slachtoffer te zijn geweest.

Nu het aantal nieuwe besmettingen van het coronavirus afneemt op Sint-Maarten, waarschuwt UNICEF voor de gevolgen van deze crisis voor kinderen en jongeren. "Huiselijk geweld en verwaarlozing nemen vaak toe in de nasleep van een ramp of crisis, zoals de coronapandemie. Ook kunnen kinderen posttraumatische stress oplopen", legt Laszlo uit. "Bovendien zijn de omstandigheden die kindermishandeling tijdens rampen in de hand werken vergelijkbaar met de coronacrisis."

Welzijn van jongeren

UNICEF maakt zich ook zorgen om het welzijn van jongeren op Sint-Maarten. Een derde van de jongeren volgt geen opleiding en heeft geen betaald werk. "Voor de orkaan in 2017 zagen we al hoge percentages jongeren die zich depressief voelden of suïcidaal waren. Hen mogen we niet vergeten", aldus Laszlo.

De kinderorganisatie pleit voor meer laagdrempelige psychosociale ondersteuning, bewustwording op het eiland om kindermishandeling tegen te gaan, de jeugdzorg en kinderbescherming te versterken en meer betrokkenheid van vaders bij de opvoeding van hun kinderen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Binnenland
menu