Uitstoot broeikasgassen daalt met 3 procent

Uitstoot broeikasgassen daalt met 3 procent ANP

Nederland stootte vorig jaar 3 procent minder broeikasgassen uit dan een jaar eerder. Dat melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Emissieregistratie. Daarmee is de uitstoot 18 procent lager dan in 1990. Het kabinet wil dit jaar een verlaging van 25 procent bereiken om aan het Urgenda-vonnis te voldoen.

De laatste vier jaar spuwde vooral de elektriciteitssector minder broeikasgassen in de lucht. In 2015 stootten elektriciteitsbedrijven nog meer uit, vooral omdat toen nieuwe kolencentrales in gebruik werden genomen. In de drie jaren daarna ging de uitstoot weer omlaag doordat oude kolencentrales uit werden gezet. Het afgelopen jaar ging de productie van kolencentrales omlaag en die van schonere aardgascentrales juist omhoog, waardoor de uitstoot daalde met 7 procent. Aardgascentrales konden beter concurreren met kolencentrales, omdat de prijs voor het uitstoten van CO2 hoog was en de aardgasprijs juist laag.