VNG: structureel geld nodig voor onderwijstraject statushouders

VNG: structureel geld nodig voor onderwijstraject statushouders ANP

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) roept de rijksoverheid op voor 1 juli dit jaar de financiering van het onderwijstraject waarmee statushouders worden voorbereid op een vervolgopleiding structureel te garanderen. Tot nu toe is voor het traject in 2022 één keer een bedrag toegekend van 24 miljoen euro, aldus de VNG. Volgens de vereniging kunnen gemeenten hierdoor geen meerjarige contracten afsluiten met onderwijsinstellingen.

Volgens de VNG moeten gemeenten de komende jaren, mede door de opvangcrisis, "een stijgend aantal inburgeraars een passende inburgering en integratie aanbieden". De financiële onzekerheid van gemeenten over de bekostiging van dit traject zou ten koste gaan van de inburgeraars en de partners waarmee gemeenten samenwerken.

Nieuws

menu