Van schimmel tot hoge servicekosten: Huurcommissie ontving vorig jaar bijna 10.000 klachten

Schimmel op de muur. Foto: Shutterstock

Een te hoge huurprijs of zelfs schimmel in je huis? Je bent niet de enige. In 2019 stapten landelijk 9991 huishoudens naar de Huurcommissie. Daarmee was het aantal verzoeken bijna net zo hoog als het jaar daarvoor.

Toen dienden ruim 10.000 mensen een klacht in. Net als in 2018 gingen de meeste geschillen van het afgelopen jaar over een huurverlaging op grond van gebreken (2676) en de afrekening van de servicekosten (2164), zo staat in het jaarverslag van de Huurcommissie dat vandaag uitkwam. De meeste klachten kwamen net als in 2018 uit Amsterdam (1656), dat wordt gevolgd door Rotterdam (1110) en Den Haag (819).

Uitspraken over onder meer huur, onderhoud, servicekosten

,,In conflicten tussen huurder en verhuurder kan de Huurcommissie een bindende uitspraak doen, over bijvoorbeeld de prijs van de huur, achterstallig onderhoud in de woning of de afrekening van de servicekosten”, vertelt interim-voorzitter Rob van Lint. ,,Verzoeken tot huurverlaging bij gebreken in de woning staat al enkele jaren in de top 3.”

Kanttekening daarbij is dat als de huur verlaagd wordt vanwege gebreken, dat niet automatisch betekent dat het gebrek ook wordt verholpen.

Huurders werden in 43 procent van de uitspraken in het gelijk gesteld. Dat is minder dan in 2018, toen het nog om 57 procent ging. Het verschil is onder meer te verklaren doordat de jaarlijkse huurverhoging die verhuurders geven vaak wel terecht is: 90 procent van de verhuurders werd daar vorig jaar over in het gelijk gesteld.

Vooraf checken of bezwaar zinvol is

,,De jaarlijkse huurverhoging is wettelijk toegestaan’’, ligt Van Lint toe. ,,Wij toetsen of de voorgestelde verhoging door de verhuurder voldoet aan de wet. Om teleurstelling te voorkomen, kunnen huurders vooraf informatie inwinnen of het zinvol is om bezwaar te maken. Op de website van de Woonbond staat een goede tool daarvoor.”

Daartegenover staat dat bijna 80 procent van de huurders gelijk krijgt bij een procedure over de afrekening van de servicekosten en ruim 70 procent als het gaat om toetsing van de aanvangshuurprijs. Van Lint: ,,Huurders kunnen bij een nieuw contract binnen zes maanden laten toetsen of de huurprijs redelijk is. De Huurcommissie toetst of de huurprijs niet hoger is dan de maximale huurprijs. Dit gebeurt op basis van het puntensysteem. Een onderzoeker komt daarvoor langs in de woning. Ook kan de Huurcommissie de aanvangshuurprijs toetsen van woningen in de vrije sector.”

Het kan dus flink lonen om naar de Huurcommissie te stappen, want het juridische overheidsorgaan kan met de wet in handen een bindende verlaging van de huurprijs afdwingen. De tijdelijke huurverlaging in verband met gebreken aan de woning leverde in 2019 gemiddeld 100 euro per maand op.

Het toetsen van de afrekening van de servicekosten leverde huurders gemiddeld 175 euro per jaar op. Gemiddeld genomen ging de prijs 96 euro per maand naar beneden in het geval dat bij aanvang van het huurcontract de prijs te hoog lag.

Behandeling van verzoek duurt steeds langer

Huurders en verhuurders moeten wel steeds langer wachten op een uitspraak van de Huurcommissie, want door de vele meldingen duurt de behandeling van verzoeken langer dan normaal, ondanks het aantrekken van extra personeel. Het aantal afgehandelde zaken steeg overigens wel met bijna 1800 naar 8640.

Voor verhuurders geldt dat ze naar de Huurcommissie kunnen stappen voor huurverhoging als ze in het huis hebben geïnvesteerd. De Huurcommissie probeert in alle gevallen eerst te bemiddelen. Dat lukt aardig: in meer dan de helft van de zaken kwam er geen rechter aan te pas.

Huurders in de vrije sector kunnen niet in alle gevallen terecht bij de Huurcommissie. De Woonbond pleit ervoor de gang naar de Huurcommissie ook voor deze huurders altijd mogelijk te maken.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Binnenland
menu