Veel mis op kleine bouwplaatsen

Veel mis op kleine bouwplaatsen ANP

Op veel kleine bouwlocaties in Nederland wordt niet veilig gewerkt. Bij de laatste controle van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), van mei tot juni vorig jaar, zijn 460 bouwlocaties geïnspecteerd. Op 340 locaties (74 procent) was sprake van een of meer overtredingen. Een jaar eerder was dat nog 84 procent, maar de afname heeft vermoedelijk ook te maken met zwaardere handhavingsinstrumenten die de inspectie sinds die tijd inzet.

Bij de controle kwamen 514 zaken naar voren die niet deugden. In 305 gevallen ging het om niet goed voorkomen van valgevaar. Ook worden steigers vaak niet goed gebruikt. Jaarlijks komen gemiddeld vijf mensen om het leven op bouwterreinen. Daarnaast houden tientallen bouwvakkers blijvend letsel over door een val van een ladder of steiger.