Veel positieve meldingen over toegankelijkheid bij verkiezingen

Veel positieve meldingen over toegankelijkheid bij verkiezingen ANP

Bij het Meldpunt Onbeperkt Stemmen zijn 150 meldingen binnengekomen over de toegankelijkheid van de stembureaus en stembiljetten bij de gemeenteraadsverkiezingen van vorige week. Bijna de helft van de meldingen was positief en ongeveer een derde negatief.

Dat zegt een woordvoerder van Ieder(in), het netwerk voor mensen met een beperking of een chronische ziekte. Ieder(in) heeft via het meldpunt de toegankelijkheid gemonitord en rapporteert hierover verder aan het ministerie van Binnenlandse Zaken.