Kabinet verzoekt hogescholen en universiteiten te stoppen met het werven van internationale studenten

Foto: ANP

Minister Robbert Dijkgraaf (Wetenschap) verzoekt hogescholen en universiteiten om te stoppen met het werven van internationale studenten.

De bewindsman ziet dat internationalisering behalve veel positieve kanten ook nadelen heeft, zoals hoge werkdruk voor docenten en problemen met de huisvesting. Ook vreest Dijkgraaf dat de betaalbaarheid en kwaliteit van het onderwijs op den duur onder druk komen te staan.