Viruswaarheid eist openheid over basis coronamaatregelen

Viruswaarheid eist openheid over basis coronamaatregelen ANP

Protestgroep Viruswaarheid heeft voor de rechter in Utrecht documenten opgeëist die ten grondslag liggen aan het coronabeleid. De groepering wil die informatie gebruiken om in een afzonderlijke procedure tegen de Staat aan te tonen dat de landelijke coronamaatregelen buitenproportioneel zijn en een onrechtmatige inbreuk vormen op de grondrechten.

Tijdens een kort geding tegen de Staat en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) schetste de advocaat van Viruswaarheid alle nadelen van de coronamaatregelen, die de economie en het sociale leven een harde klap hebben gegeven. "De beleidsmakers weten wat de gevolgen zijn. De vraag is dan: welke afwegingen liggen daaraan ten grondslag?" Omdat het regeringsbeleid voor een groot deel wordt gebaseerd op adviezen van het zogeheten Outbreak Management Team (OMT), waarin deskundigen uit diverse takken van de gezondheidszorg zitting hebben, eist Viruswaarheid openheid hierover.

Nieuws

menu