Viruswaarheid eist openheid over basis coronamaatregelen

Viruswaarheid eist openheid over basis coronamaatregelen ANP

Protestgroep Viruswaarheid heeft voor de rechter in Utrecht documenten opgeëist die ten grondslag liggen aan het coronabeleid. De groepering wil die informatie gebruiken om in een afzonderlijke procedure tegen de Staat aan te tonen dat de landelijke coronamaatregelen buitenproportioneel zijn en een onrechtmatige inbreuk vormen op de grondrechten.

Tijdens een kort geding tegen de Staat en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) schetste de advocaat van Viruswaarheid alle nadelen van de coronamaatregelen, die de economie en het sociale leven een harde klap hebben gegeven. "De beleidsmakers weten wat de gevolgen zijn. De vraag is dan: welke afwegingen liggen daaraan ten grondslag?" Omdat het regeringsbeleid voor een groot deel wordt gebaseerd op adviezen van het zogeheten Outbreak Management Team (OMT), waarin deskundigen uit diverse takken van de gezondheidszorg zitting hebben, eist Viruswaarheid openheid hierover.

Zowel notulen van OMT-vergaderingen als de door het team gebruikte gegevens en modellen zijn vertrouwelijk. Alleen de uiteindelijke adviezen worden openbaar gemaakt. Volgens de raadsman van Viruswaarheid valt daardoor niet goed te controleren hoe adviezen tot stand zijn gekomen. "We moeten weten: wat was er zo bedreigend dat deze draconische maatregelen noodzakelijk waren?" Volgens Viruswaarheid is het beleid "ondoorzichtig en zwalkend" en doet het meer kwaad dan goed. De raadsman vergeleek het coronavirus met de griep, die ook jaarlijks duizenden ziekenhuisopnames veroorzaakt.

Volgens Viruswaarheid is geen sprake van een crisis van de gezondheidszorg, maar van een "crisis in de rechtsstaat". Naast de OMT-verslagen eist de protestgroep inzage in andere informatie, zoals onderzoek naar de betrouwbaarheid van de zogeheten PCR-test die de GGD gebruikt om te testen of iemand is besmet. Viruswaarheid stelt op basis van Duits onderzoek dat de test niet betrouwbaar genoeg is. De raadsman zei te vermoeden dat sprake is van "grootschalige manipulatie" met de tests.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Binnenland
menu