Vorig jaar 1,54 miljoen rechtszaken behandeld

FOTO ANP

Vorig jaar zijn 1,54 miljoen rechtszaken behandeld. Dit aantal is vergelijkbaar met 2018. Vorig jaar werden een kleine 20.000 zaken meer aangebracht, meldt de Rechtspraak in het jaarverslag.

Bijna driekwart van de zaken die vorig jaar bij de Rechtspraak zijn aangebracht, waren civielrechtelijke handelsgeschillen en familiezaken. 20 procent betrof een strafzaak, de resterende 7 procent bestond uit bestuursrechtzaken, vreemdelingenzaken en belastingzaken.

Het aantal strafzaken bij de rechtbanken steeg met 3 procent licht. Het aantal vreemdelingenzaken bij rechtbanken nam met 23 procent fors toe. Scheidingszaken gaven een lichte stijging te zien van 33.550 naar 34.480. De zaken over bijzondere opneming in psychiatrische ziekenhuizen (Wet BOPZ, vanaf dit jaar Wvggz) steeg in de periode 2015-2019 met ongeveer 25 procent.

Het aantal keren dat een tbs-maatregel werd opgelegd steeg tussen 2015 en 2018, maar in 2019 was er een lichte daling. Tbs met dwangverpleging werd 150 keer opgelegd, tegen 160 maal in 2018.

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) en het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) zagen een afname van het aantal zaken met 22 procent. De daling bij de CRvB kwam met name omdat er minder zaken met betrekking tot sociale verzekeringen, sociale voorzieningen en ambtenarenzaken in eerste aanleg waren. Het CBb zag minder fosfaatzaken dan in 2018, toen er juist een forse toename van dit type zaken was.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Binnenland
menu