WWF: verduurzaam voedselsysteem om soortenrijkdom te redden

WWF: verduurzaam voedselsysteem om soortenrijkdom te redden ANP

Om de neergang van de biodiversiteit wereldwijd een halt toe te roepen, moet drastisch worden ingegrepen in de manier waarop mensen voedsel produceren en consumeren, waarschuwt het Wereld Natuur Fonds (WWF). In de nieuwste editie van het Living Planet Report becijfert de organisatie een dramatische achteruitgang van de soortenrijkdom.

Populaties van gewervelde dieren (zoogdieren, vogels, amfibieën, reptielen en vissen) zijn gemiddeld met 68 procent gekelderd tussen 1970 en 2016, aldus de natuurorganisatie. In zoetwatergebieden, zoals rivieren, is de afname van soorten met 84 procent het sterkst. Belangrijkste oorzaak van de neergang is het verlies van leefgebieden, die worden ontbost en opgeofferd voor landbouwgrond. Daarna volgen overexploitatie, zoals overbevissing, de verspreiding van invasieve exoten (diersoorten die ergens van nature niet thuishoren), vervuiling en klimaatverandering.