Waterbeheerders snakken naar regen in juni

Waterbeheerders snakken naar regen in juni ANP

Alle waterbeheerders in Nederland snakken naar flinke regenbuien in juni, want het is veel en veel te droog. Beken en sloten vallen droog, het grondwater zakt ver weg en de waterkwaliteit neemt af. En de zomer moet nog beginnen. Voor de laatste dagen van mei voorzien de weerbureaus geen grote buien meer, maar er is een bescheiden kans dat er tegen 5 juni regen komt. "We maken de droogste meimaand uit de geschiedenis mee", aldus waterschap Brabantse Delta.

Wetenschappers, waterschappen en drinkwaterbedrijven pleiten voor fundamentele hervormingen van het watersysteem in Nederland. "We moeten zuiniger zijn met water, het beschikbare water beter verdelen en onze systemen klimaatbestendig maken. Want de maatregelen die we nu steeds eerder nemen tegen de droogte, zijn niet voldoende om in de toekomst altijd en overal zoetwater te kunnen garanderen", waarschuwt Dirk-Siert Schoonman, bestuurslid van de Unie van Waterschappen. Zoetwater is belangrijk voor het drinkwater en de teelten.