Zorgaanbieders financieel gecompenseerd door zorgverzekeraars

Zorgaanbieders financieel gecompenseerd door zorgverzekeraars ANP

Zorgverzekeraars gaan zorgaanbieders financieel compenseren voor de inkomsten die zij mislopen tijdens de coronacrisis. Dat meldt Zorgverzekeraars Nederland. De overkoepelende organisatie van zorgverzekeraars zegt dat op die manier zorgaanbieders gecompenseerd worden voor een lagere omzet. Met de bijdrage kunnen ze onder meer hun vaste lasten blijven opbrengen, zoals personeels- en huisvestigingskosten. De zorgverzekeraars willen op die manier garanderen dat hun verzekerden de zorg krijgen die zij nodig hebben.

De regeling voor de continuïteitsbijdrage geldt voor dezelfde periode als de rijksregelingen en treedt op 1 mei in werking, met terugwerkende kracht tot 1 maart van dit jaar. De financiële steunmaatregelen gelden zowel voor gecontracteerde als ongecontracteerde zorgaanbieders. Bepaalde groepen zorgaanbieders die nu al in acute financiële problemen dreigen te komen, kunnen een vooruitbetaling aanvragen. Deze vooruitbetaling geldt voor eerstelijns laboratoria, mondzorg, kraamzorg, fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, wijkverpleging, zittend ziekenvervoer en zelfstandige behandelcentra in de medisch-specialistische zorg. De zorgverzekeraars hebben begrepen dat van deze groep zorgaanbieders in acute financiële problemen zijn gekomen of dreigen te komen.

In diverse branches waren al grote zorgen geuit over de toekomst, zoals in de mondzorg die vrijwel stilligt. De zorgverzekeraars zeggen begrip te hebben voor de onzekerheid die de huidige situatie met zich meebrengt. "We willen voorkomen dat zorgverleners zich nu zorgen moeten maken over hun financiële situatie of de vraag of ze hun patiënten kunnen blijven helpen", schrijft Dirk Jan van den Berg, voorzitter van ZN, in een brief namens de zorgverzekeraars aan de branche- en beroepsorganisaties in de zorg. "Daarom hebben zorgverzekeraars gezamenlijk gewerkt aan een solide regeling die houvast biedt voor iedereen én die snel en zorgvuldig uitvoerbaar is. Voor degenen die niet kunnen wachten op uitbetaling van de continuïteitsbijdrage in mei doen we twee dingen. Zorgverzekeraars betalen openstaande declaraties versneld uit en er is de mogelijkheid om een vooruitbetaling aan te vragen om de periode tot 1 mei te overbruggen."

Nieuws

Meest gelezen

menu