Carnavalsonderwijs voor vluchtelingen Keulen

Carnavalsonderwijs voor vluchtelingen Keulen ANP

Carnavalsinstructeur en -vierder Peter Schmitz hield zijn gehoor voor dat alles inclusief dansen en drinken ,,met gevoel moet worden gedaan''. Hij wees er met behulp van een tekening op een bord op dat het betasten van vrouwenborsten geen onderdeel uitmaakt van de plaatselijke folklore.