EU-leiders eens over opvoeren CO2-reductie in 2030

EU-leiders eens over opvoeren CO2-reductie in 2030 ANP

De 27 EU-leiders zijn het erover eens dat de komende tien jaar de afgesproken reductie van de CO2-uitstoot in 2030 van 40 procent ten opzichte van 1990 onvoldoende is om in 2050 klimaatneutraal te kunnen zijn. Maar ze zitten nog niet op één lijn om het voorstel van de Europese Commissie te omarmen om het percentage tot 55 procent op te trekken.

Elf lidstaten inclusief Nederland riepen de andere landen woensdag in een gezamenlijke verklaring op in te stemmen met minstens 55 procent. De CO2-kwestie werd tijdens het diner op hun top in Brussel besproken als voorschot op de geplande top in december waar overeenstemming over een nieuw percentage zou moeten worden bereikt. Een aantal kleinere landen en lidstaten waarvoor de energietransitie moeilijker haalbaar en kostbaar is, bijvoorbeeld omdat er nog op kolen wordt gestookt, is nog niet over de streep.