EU-parlement voor schrappen landbouwsubsidies stierenvechten

EU-parlement voor schrappen landbouwsubsidies stierenvechten ANP

Het Europees Parlement wil dat er een einde komt aan EU-subsidies voor fokkers van vechtstieren. Het gaat jaarlijks om naar schatting 130 miljoen euro aan landbouwsubsidies.

"Het schrappen van gerichte EU-subsidies aan stierenvechten is een lichtpuntje in het verder rampzalige Europese landbouwbeleid. Stierengevechten zijn wreed en het subsidiëren ervan is verwerpelijk," zegt Europarlementariër Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren). Het voorstel van de Groenen en de Partij voor de Dieren is door het voltallige parlement aangenomen.