Europarlementariërs mikken op aanscherping Klimaatwet

Europarlementariërs mikken op aanscherping Klimaatwet ANP

De Europese klimaatambities moeten worden opgeschroefd als het aan de milieucommissie van het Europees Parlement ligt. In een conceptrapport over de Europese Klimaatwet roepen de Europarlementariërs op tot een reductie van 65 procent broeikasgasuitstoot in 2030 ten opzichte van 1990. De Europese Commissie houdt het vooralsnog op 50 tot 55 procent, en dat ligt al moeilijk bij sommige lidstaten.

De Klimaatwet is een belangrijk onderdeel van de Green Deal van EU-commissaris Frans Timmermans. Dat project moet Europa in 2050 klimaatneutraal maken door de netto CO2-uitstoot tot nul terug te dringen. Hij komt in september met een tussendoel voor 2030. Nederland en minstens elf andere EU-landen willen dat dat 55 procent vermindering wordt.

Nieuws

menu