Europese rechter: 'sleepnet' alleen bij hoge uitzondering

Europese rechter: 'sleepnet' alleen bij hoge uitzondering ANP

Het ongericht verzamelen van telefoon- en internetgegevens is strijdig met Europese privacyregels. Landen mogen niet van telefoon- of internetaanbieders vragen om zogeheten metadata in bulk te bewaren of te delen, heeft het Europees Hof van Justitie bepaald.

Het hof moest zich over de kwestie buigen omdat België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hun inlichtingendiensten wél toegang willen geven tot deze gegevens over bijvoorbeeld gesprekspartners en verzendlocatie. Ze willen die, uit voorzorg, grootscheeps verzamelen om ze later te kunnen gebruiken voor het opsporen en volgen van terroristen en criminelen.