Explosie klinkt als doodklap voor Libanon

Explosie klinkt als doodklap voor Libanon ANP

Veel Libanezen vragen zich vertwijfeld af of de explosie van dinsdag de doodklap betekent voor het kleine bankroete land dat in grootte slechts een kwart van de oppervlakte van Nederland beslaat. De enorme explosie in de haven van Beiroet heeft een land getroffen dat in een chronische politieke crisis verkeert, dat zijn schulden niet meer kan betalen, waar minstens een kwart van de beroepsbevolking werkloos is en waar bijna anderhalf miljoen Syrische vluchtelingen wonen. Daarmee is het inwoneraantal de laatste jaren gestegen naar zeven miljoen.

Massale protesten barstten eind vorig jaar los als gevolg van de werkloosheid en van de falende voorzieningen, zoals stroomonderbrekingen, drinkwatertekorten, slecht internet en de minimale gezondheidszorg. En daar is dit jaar het coronavirus nog bijgekomen. De ontploffing trof bovendien de haven die een van belangrijkste bronnen van inkomen van Libanon is. De haven is ook cruciaal voor de bevoorrading en sommige waarnemers vrezen nu al dat de explosie nog veel nijpender tekorten kan veroorzaken dan waar het land al onder lijdt.