Geen verplichte overname asielzoekers in nieuwe EU-wetgeving

Geen verplichte overname asielzoekers in nieuwe EU-wetgeving ANP

De EU-landen worden niet verplicht asielzoekers over te nemen van andere landen. Wel wil de Europese Commissie een "verplicht solidariteitsmechanisme" opzetten voor acute crisissituaties waarin de EU-landen naar omvang van de bevolking en welvaart bijdragen aan een eerlijkere verdeling van de lasten van illegale migratie naar Europa. De focus van het migratiebeleid moet liggen bij de terugkeer van kansloze asielzoekers. Die procedure moet sneller en beter, meent het dagelijks EU-bestuur.

De commissie presenteerde woensdag een nieuw Europees Migratie en Asiel Pact. Het principe dat de lidstaat waar migranten en vluchtelingen het eerst aankomen verantwoordelijk is voor de asielprocedure, blijft. Maar Brussel stelt een "pre-selectie" in verbeterde "ontvangstcentra" aan de grens voor, waar mensen worden geïdentificeerd, gescreend en geregistreerd in een Europese databank en waar "snel" wordt besloten wie kans maakt op een verblijfsvergunning. Die gaat dan de asielprocedure van het aankomstland in. Migranten die minder dan 20 procent kans op asiel hebben, moeten terug naar hun thuisland. Er komt een Europese terugkeercoördinator, als het aan de commissie ligt.

Nieuws

menu