Getouwtrek over Britse EU-deal gaat verder

Getouwtrek over Britse EU-deal gaat verder ANP

De onderhandelingen over het EU-lidmaatschap van Groot-Brittannië verlopen ,,open en constructief'', maar zicht op een akkoord is er nog allerminst. Zoals verwacht is de Britse premier David Cameron voor zijn land aan het vechten, maar kreeg hij evenveel tegengeluid van andere EU-leiders. Gesprekken op verschillend politiek niveau zijn de nacht ingegaan.

Cameron wil betere voorwaarden voor het EU-lidmaatschap van zijn land, anders is een vertrek, Brexit genaamd, mogelijk. Zo wil hij onder meer de toegang van andere EU-burgers tot het Britse socialezekerheidsstelsel beperken. Met name in Oost-Europa stuit dit op grote bezwaren. Maar ook de relatie tussen euro- en niet-eurolanden wil Cameron anders en daar voelt Frankrijk dan weer weinig voor.

De regeringsleiders en staatshoofden van de EU begonnen hun meerdaagse top donderdag met de Britse kwestie. Ieder land kon zijn punten van zorg of opmerkingen kwijt over de jongste compromistekst. Diplomaten en juristen werden aan de slag gezet om te kijken hoe ze deze punten kunnen omzetten in voor iedereen acceptabele teksten. Dat gaat waarschijnlijk de hele nacht en ook vrijdagochtend door.

Ook staan tal van een-op-eengesprekken gepland tussen hoofdrolspelers zoals EU-president Donald Tusk en Cameron. Deze zette naar verluidt direct de toon door op een aantal onderwerpen hoger in te zetten dan geformuleerd in de jongste compromistekst.

Tusk heeft gezegd hoe dan ook tijdens deze top een overeenstemming te willen bereiken, ook als onderhandelingen tot ver in het weekeinde zouden duren.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Buitenland
menu