Getouwtrek over Britse EU-deal gaat verder

Getouwtrek over Britse EU-deal gaat verder ANP

De onderhandelingen over het EU-lidmaatschap van Groot-Brittannië verlopen ,,open en constructief'', maar zicht op een akkoord is er nog allerminst. Zoals verwacht is de Britse premier David Cameron voor zijn land aan het vechten, maar kreeg hij evenveel tegengeluid van andere EU-leiders. Gesprekken op verschillend politiek niveau zijn de nacht ingegaan.

Cameron wil betere voorwaarden voor het EU-lidmaatschap van zijn land, anders is een vertrek, Brexit genaamd, mogelijk. Zo wil hij onder meer de toegang van andere EU-burgers tot het Britse socialezekerheidsstelsel beperken. Met name in Oost-Europa stuit dit op grote bezwaren. Maar ook de relatie tussen euro- en niet-eurolanden wil Cameron anders en daar voelt Frankrijk dan weer weinig voor.