Madrileense rechter: coronamaatregel in strijd met grondrechten

Madrileense rechter: coronamaatregel in strijd met grondrechten ANP

Een gerechtshof in Madrid heeft het isoleren van tien plaatsen in de regio inclusief Madrid in het kader van de bestrijding van het coronavirus als strijdig met de grondrechten afgewezen. De overheid heeft verkeer van en naar die plaatsen stilgelegd omdat dit de verspreiding van het virus zou tegengaan. Het gerechtshof van Madrid ziet in die maatregel een aantasting van de fundamentele rechten en vrijheden van de naar schatting 4,5 miljoen burgers in de getroffen gemeenten.

Nieuws

menu