Meer banen in groene dan in fossiele energie, maar het blijft een door mannen gedomineerde sector

Wereldwijd telt de sector van de koolstofarme energieproductie al meer werknemers dan die van de ontginning en verwerking van fossiele brandstoffen, stelt het Internationaal Energieagentschap vast.

Windmolens van in het  windpark Hollandse Kust Zuid voor de kust tussen Den Haag en Zandvoort.

Windmolens van in het windpark Hollandse Kust Zuid voor de kust tussen Den Haag en Zandvoort. foto ANP

De transitie van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen is de belangrijkste groeimotor voor werkgelegenheid in de energiesector. Momenteel werken er in die sector wereldwijd zelfs meer mensen dan bij de ontginning en verwerking van fossiele brandstoffen. Zo tellen zon- en windenergiebedrijven nu evenveel werknemers als de oliesector.

Alleen Rusland en het Midden-Oosten zitten nog volop in fossiel

Nieuws

menu