Methaan meten vanuit de ruimte? De VN spoort grote uitstoters op met satellieten

De Verenigde Naties (VN) heeft tijdens de klimaatconferentie in Egypte een alarmsysteem voor het broeikasgas methaan gelanceerd. Door middel van satellietmetingen worden de grootste uitstoters van methaan in kaart gebracht. Houden zij zich niet aan de afgesproken normen, dan gaat de VN tot actie over.

Ongeveer 40 procent van de wereldwijde methaan-uitstoot komt van veeteelt.

Ongeveer 40 procent van de wereldwijde methaan-uitstoot komt van veeteelt. Bron: Shutterstock

Het grote doel, onderschreven door 119 landen, is 30 procent minder uitstoot van methaan in 2030. Niet alleen is dit broeikasgas een grote aanjager van de opwarming van de aarde, het wordt ook steeds erger naarmate die opwarming vordert. Er komt namelijk steeds meer methaan vrij als de zeeën warmer worden en de permafrost rond de poolgebieden wegsmelt.