Misbruikslachtoffers verliezen zaak van kerk

Misbruikslachtoffers verliezen zaak van kerk ANP

Belgische bisschoppen en andere kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders kunnen niet hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor de schade van slachtoffers van seksueel misbruik. Een veertigtal slachtoffers was naar de rechter gestapt om gezamenlijk schade te verhalen bij kerkelijke bestuurders wegens nalatigheid.

Het hof van beroep in Gent verklaarde de dagvaarding donderdag in navolging van het vonnis van de rechtbank in 2013 nietig. ,,Nergens wordt vermeld wie, waar of wanneer misbruikt werd'', aldus het hof. De beschuldiging is niet concreet en specifiek genoeg en de geestelijken weten dan niet waartegen ze zich moeten verweren, aldus het hof.