Timmermans: EU is klaar om klimaatbeloftes bij te stellen

De Europese Unie is klaar om met nieuwe klimaatbeloftes te komen. Frans Timmermans, de klimaatman van de Europese Commissie, zei op de klimaattop van de Verenigde Naties dat de EU de uitstoot nog verder naar beneden wil brengen.

Timmermans wees op de COP27 in het Egyptische Sharm-el-Sheikh op recente afspraken die binnen de EU gemaakt zijn over het terugschroeven van broeikasgassen en ziet die als bewijs dat EU vastberaden is in het aanpakken van klimaatverandering. „Laat niemand u vertellen dat de EU achteruitgaat.”