Trump dreigt met maatregelen tegen China wegens beleid Hongkong

Trump dreigt met maatregelen tegen China wegens beleid Hongkong ANP

President Trump zegt dat hij deze week nog met maatregelen tegen China komt, naar aanleiding van de bemoeienissen van Peking met Hongkong. Trump zei niet wat voor stappen hij wil zetten en geeft later een toelichting.

Donderdag buigt het Chinese parlement, het Nationaal Volkscongres (NPC), zich over een wetsvoorstel om in Hongkong directer te kunnen ingrijpen in ernstige veiligheidskwesties. Autonoom Hongkong is onderdeel van China, maar heeft een eigen regering en een op westerse leest geschoeid rechtstelsel. Peking wil naar aanleiding van de steeds radicaler wordende anti-Chinese stemming in Hongkong rechtstreeks kunnen ingrijpen. In China is de rechterlijke macht niet onafhankelijk en wordt oppositie door de autoriteiten vervolgd. Die zouden dat via het wetsvoorstel dus ook in Hongkong kunnen doen.

Het plan wordt door velen gezien om via een achterdeur de speciale status van Hongkong te ondermijnen. Peking zou de oppositie of protestbeweging kunnen vervolgen met eigen agenten in een speciaal op te zetten veiligheidsapparaat in Hongkong. Dat zou onder meer allerlei "terroristische activiteiten" moeten bestrijden als "de nationale veiligheid" in gevaar komt.

Nieuws

menu