Aangeboden door: vitalsolutions.nl

Gelukkigere en gezondere medewerkers: hoe en waarom?

- Foto: MITSUKO

Als werknemers gelukkig en gezond zijn, zijn ze productiever, gemotiveerder en meer betrokken. Maar hoe zorg je precies voor gelukkige en gezonde medewerkers? Met Vital Solutions hebben Lorraine Luchjenbroers en haar team al duizenden medewerkers geholpen om hun gezondheid (fysiek én mentaal) in kaart te brengen.

‘Ik geloof oprecht dat gelukkige en gezonde medewerkers een randvoorwaarde zijn om je organisatie echt succesvol te laten worden. Er zijn ook tal van onderzoeken die uitwijzen dat gelukkigere medewerkers aanzienlijk productiever zijn. Daarnaast wil ik de drempel verlagen om mentale gezondheid bespreekbaar te maken. Ik zie nog dagelijks dat medewerkers niet durven aan te kaarten dat het eigenlijk niet zo goed met ze gaat’, aldus Luchjenbroers.

Preventief medisch onderzoek

Het Groningse Vital Solutions is gespecialiseerd in PMO (Preventief Medisch Onderzoek) . Met zo’n onderzoek kun je fysieke en mentale klachten van medewerkers boven water krijgen. Ook krijgen medewerkers tijdens een PMO adviezen, waarmee ze zelf met hun eigen gezondheid aan de slag kunnen. Als je dus wilt weten hoe het met de gezondheid van je medewerkers gesteld is, is een en PMO een essentieel onderdeel van je bedrijf.

Bovendien is een preventief medisch onderzoek een verplicht onderdeel binnen de ARBO-wet. Echter streeft Luchjenbroers naar samenwerkingen met organisaties waar dit niet de voornaamste reden is om een PMO uit te laten voeren: ‘Een PMO is zoveel meer dan een wettelijke verplichting. Als ik merk dat een klant écht alleen als doelstelling heeft om aan de wetgeving te willen voldoen en totaal niet bezig is met het geluk en welzijn van de medewerker, dan geef ik ook eerlijk aan dat het geen match is. Ik wil echt het gevoel hebben dat ik iets bijdraag aan de gezondheid van mensen op de werkvloer.’

PMO onderzoek voor alle typen organisaties

‘De omvang van de organisaties waar wij onderzoeken voor uitvoeren varieert enorm’, vertelt Luchjenbroers.

‘Onze kleinste klant heeft 6 medewerkers in dienst, de grootste enkele duizenden. We zijn actief in het MKB, de zorg, productiebedrijven en consultancy. Onze online omgeving is zowel in het Nederlands als Engels beschikbaar, wat maakt dat we zowel Nederlandstalige als internationale klanten kunnen bedienen.’ Een PMO onderzoek is altijd nuttig voor elk type organisatie: klein of groot; overheid of bedrijfsleven.

PMO is maatwerk

Een PMO opstellen voor een organisatie is altijd maatwerk. Geen enkele organisatie is namelijk hetzelfde en overal zijn andere knelpunten. Luchjenbroers: ‘Het merendeel van onze klanten start met een fysiek basisonderzoek.’

Naast dit basisonderzoek zijn er verschillende aanvullende onderzoeken waar organisaties uit kunnen kiezen. ‘Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan gehooronderzoeken, beeldschermonderzoeken of lever- en nierfunctietesten’, verduidelijkt Luchjebroers.

Uiteraard hoef je als organisatie niet zelf uit te zoeken welke (aanvullende) nuttig zijn. Vital Solutions begeleidt zowel grote als kleine bedrijven van begin tot eind naar een vitale organisatie met duurzaam inzetbare medewerkers.

Nieuws

menu