Aangeboden door: krediet.nl

Krediet.nl ziet vaker noodzaak om de verbouwingslening te verhogen

Foto: pexels.com

Krediet.nl ziet dat ruim 30% van de klanten met verbouwingslening zich na enige tijd weer meldt om de lening te verhogen. Vanwege gestegen kosten valt de verbouwing duurder uit dan gedacht. Maar de rente is hard omhoog gegaan waardoor extra lenen ook duurder is geworden. Een reële begroting kan bijlenen onnodig maken.

Dat een verbouwing duurder uit kan vallen dan begroot, is niets nieuws. Maar in het afgelopen jaar werd de verbouwingsbegroting wel erg vaak overschreden. “We merken steeds vaker dat klanten die geld hebben geleend voor een verbouwing na verloop van tijd terugkomen om de lening te verhogen”, zegt Danny Lindeman, directeur van Krediet.nl. “Een blik op onze cijfers leert dat bij 30% van de verbouwingsleningen later weer een aanvraag is ingediend voor een verhoging. Klanten geven aan dat ze meer geld nodig hebben omdat de verbouwingskosten gestegen zijn.”

Hogere bouwkosten

Een verbouwing valt vaak duurder uit als bij het aangaan van de aannemingsovereenkomst de kosten van bepaalde werkzaamheden of zaken nog niet duidelijk zijn. De opdrachtgever heeft bijvoorbeeld nog geen keuze gemaakt voor een bepaalde keuken, vloer of badkamer. Dan wordt een geschat bedrag in de offerte opgenomen. Omdat de prijzen van bouwmaterialen sterk gestegen zijn, blijkt dan halverwege de verbouwing dat die schatting te laag is. Daarnaast zijn personeelskosten en tarieven van onderaannemers omhoog gegaan en dat maakt de verbouwing ook duurder. En dan zijn er nog onvoorziene omstandigheden zoals rot en schimmel of buizen en leidingen die vervangen moeten worden.

Ruimere begroting

Bij een aanvraag voor een hogere lening adviseerde Krediet.nl een jaar geleden nog vaak om de lening over te sluiten. Meestal was er wel een lening te vinden met een lagere rente die dan voor de hele lening zou gelden. Maar sinds de rente op consumptieve kredieten aan het stijgen is, is dat een dure oplossing. Voor de extra verbouwingskosten kan dan beter een aparte persoonlijke lening afgesloten worden. “Toch is dat jammer”, aldus Lindeman. “Klanten kunnen beter meteen een ruimere lening voor de verbouwing afsluiten. Dan is later bijlenen tegen hogere kosten onnodig.”

Kiezen voor hoger leenbedrag

Om tot een reëel leenbedrag voor een verbouwing te komen wijst Krediet.nl in het adviesgesprek tegenwoordig op het belang van een heldere offerte. De klant doet er daarnaast goed aan om in zijn begroting extra ruimte op te nemen voor onverwachte uitgaven, vooral als alle kosten nog niet bekend zijn of als het een oudere woning betreft. Het leenbedrag valt dan ook hoger uit. “Het voordeel is dat de klant voorkomt dat hij later bij moet lenen”, zegt Lindeman. “Soms krijgt hij bovendien een wat lagere rente als hij kiest voor een hoger leenbedrag. En blijven de verbouwingskosten toch binnen de perken? Dan kan met het overgebleven geld de persoonlijke lening versneld boetevrij afgelost worden.”