Wat is smartengeld?

Afbeelding: Pexels

Afbeelding: Pexels

Na een ongeluk waarbij u gewond raakt, krijgt u ook altijd met emotionele schade te maken. Schade die voor de buitenwereld niet te zien is, maar waar u wel veel last van kunt hebben. Het smartengeld is de vergoeding die u krijgt voor deze schade. Het is daarmee een onderdeel van uw volledige schadevergoeding. In dit artikel komt u meer te weten over het smartengeld.

Wat valt er onder de vergoeding voor emotionele schade?

Smartengeld is letterlijk het geld dat u krijgt voor uw smart. Hieronder valt de pijn, het verdriet en de tijdelijk verminderde levenslust die u ervaart door het ongeluk. U krijgt altijd met deze vorm van schade te maken.

Voor de buitenwereld is deze schade onzichtbaar, maar voor u kan het veel invloed hebben op uw dagelijkse leven. U kunt bijvoorbeeld onzeker zijn in het verkeer nadat u bent aangereden of veel pijn ervaren door uw lichamelijke klachten. Daarnaast kunt u misschien tijdelijk niet de dingen doen waar u plezier uithaalt, zoals sporten, werken of op stap gaan in het weekend. Het smartengeld is een vorm van erkenning voor alles wat u moet doorstaan door het ongeluk.

Wanneer heeft u recht op smartengeld?

Smartengeld is een vast onderdeel van de totale schadevergoeding bij letselschade. Als u recht heeft op schadevergoeding, heeft u dus ook recht op smartengeld. U heeft recht op schadevergoeding als u iemand anders aansprakelijk kunt laten stellen voor uw letselschade.

Na een ongeluk heeft u in de meeste situaties recht op schadevergoeding en smartengeld, bijvoorbeeld na een:

  • Verkeersongeluk waarbij u bent aangereden toen u voor een rood stoplicht stond te wachten

  • Bedrijfsongeval waarbij u van een ladder bent gevallen tijdens werktijd

  • Hondenbeet

  • Val over een losse stoeptegel

  • Trap van een paard

Dit zijn slechts een paar voorbeelden uit de vele mogelijke situaties waarin u recht heeft op letselschadeschadevergoeding en smartengeld. Vraag bij twijfel altijd om gratis advies van een ervaren jurist. Zo weet u zeker dat u geen schadevergoeding misloopt.

Hoe wordt de vergoeding voor smartengeld berekend?

Een bedrag verbinden aan uw pijn, verdriet en tijdelijk verminderde levenslust is zeer complex. Bij het berekenen van deze schadepost moet er in detail naar uw persoonlijke situatie worden gekeken. Hierbij komen de volgende vragen aan bod:

  • Hoeveel pijn heeft u geleden door uw verwondingen?

  • Kunt u weer helemaal genezen van uw verwondingen of heeft u blijvend letsel opgelopen?

  • Welke invloed heeft het ongeluk en de gevolgen daarvan op uw dagelijkse leven (gehad)?

  • Welke invloed hebben zichtbare littekens op uw dagelijkse leven? Voelt u zich hier bijvoorbeeld onzeker door?

  • Hoelang heeft de herstelperiode geduurd? Hoeveel tijd en energie heeft u hierin moeten stoppen?

Zoals u ziet, kan het smartengeld dus ook pas worden berekend wanneer u zo goed als mogelijk bent hersteld van uw letsel. Bij blijvend letsel zal een arts dit moment moeten bepalen.

Uit de antwoorden op de vragen komt naar voren hoeveel emotionele schade u heeft opgelopen. Dan is het nog steeds een lastige taak om hier een bedrag aan te verbinden. Er bestaan geen vaste bedragen of tabellen voor deze schadepost. Dat zou ook niet eerlijk zijn voor u of voor andere slachtoffers. Juist omdat uw pijn zo persoonlijk is.

Een ervaren jurist zal altijd de Smartengeldgids raadplegen. In deze gids staan actuele uitspraken over de vergoedingen van smartengeld in letselschadezaken. Deze bedragen kan de jurist gebruiken bij het onderbouwen van de hoogte van het smartengeld dat hij voor u claimt.

Hoe claimt u de vergoeding waar u recht op heeft?

U kunt zelf een schadeclaim indienen na een ongeluk of hier juridische hulp voor inschakelen. Het claimen van smartengeld kan een pijnlijk proces zijn, omdat u met de verzekeraar in discussie moet over uw pijn en verdriet. Dit kan voor veel frustratie en emotionele momenten zorgen. Om dit te voorkomen kunt u beter voor juridische hulp kiezen. U krijgt dan ook het bedrag waar u recht op heeft.

Wist u dat juridische hulp kosteloos voor u kan zijn? Een letselschadebureau zoals JBL&G claimt de buitengerechtelijke kosten die zij maken bij de verzekeraar van de tegenpartij. U krijgt daardoor nooit een rekening thuisgestuurd. U kunt dus rustig herstellen van uw letsel, terwijl uw persoonlijke jurist het smartengeld en de rest van uw schadevergoeding voor u claimt.