‘Provincie Fryslân heeft wel degelijk visie op cultuur’. Gedeputeerde Sietske Poepjes reageert op de kritiek van dirigent en componist Hoite Pruiksma

Gedeputeerde Sietske Poepjes (CDA) bestrijdt dat de provincie Fryslân geen visie heeft op cultuur. Foto: Marcel van Kammen Foto: Niels Westra

Het cultuurbeleid in Nederland is visieloos. De waarde van kunst wordt niet meer ingezien en de makers ervan worden verwaarloosd. ,,De geestelijke waardes worden bijna geminacht in dit bestuurlijke, zakelijke landje. Cultuurmakers worden weggezet als parasieten, subsidietrekkers.”

Dat zegt dirigent en componist Hoite Pruiksma in een interview . De musicus uit Hemelum die wegens geldgebrek na tien jaar stopt met zijn Nederlandse Bach Academie, richt zijn pijlen met name op de provincie Fryslân. Als voorbeelden noemt hij onder meer een aanvaring met een cultuurambtenaar en het opheffen van de provinciale adviescommissie voor de podiumkunsten.

‘Visie uiteengezet in cultuurnota Nij Poadium’

,,Toen ik het interview las schrok ik”, zegt Sietske Poepjes, cultuurgedeputeerde van de provincie in een reactie. ,,Als meneer Pruiksma zo behandeld is door een van onze ambtenaren dan ben ik daar niet gelukkig mee. En dan snap ik wel dat hij tot de conclusie komt dat de provincie geen visie heeft en technocratisch handelt.”

Maar Poepjes noemt die conclusie onterecht. ,,In de provinciale cultuurnota Nij Poadium , die vorig jaar januari is vastgesteld, wordt onze visie op het cultuurlandschap uiteengezet.” Daarbij is de onderverdeling in verschillende kunstdisciplines losgelaten en gekozen voor ‘programmalijnen’, zoals Ynnovaasje en Eksperimint , Kultuer yn ’e mienskip en Ferhaal fan Fryslân .

Adviescommissies met onafhankelijke experts

Met Nij Poadium kwam er ook een nieuwe adviesstructuur voor de verdeling van de cultuurgelden, met twee adviescommissies: een voor kunstinfrastructuur en een voor musea. ,,Voor die tijd werkten we met een ambtelijke adviescommissie voor de culturele basisinfrastructuur. Dat vonden we niet zuiver. Daarom is gekozen voor commissies met onafhankelijke experts uit het veld, ook van buiten Fryslân.”

Voor de podiumkunsten was er al zo’n externe commissie. ,,Dat was in de periode voor Nij Poadium een vreemde eend in de bijt, maar wel een goede”, zegt Poepjes. Toch is die commissie opgeheven, omdat de podiumkunsten in Nij Poadium vallen onder de kunstinfrastructuur. ,,De Nederlandse Bach Academie had zich daar voor kunnen inschrijven, maar dat is niet gebeurd.”

Nieuws

menu