Aangevraagd: 32 miljoen euro, beschikbaar: 16 miljoen euro

FOTO ANP

Dringen geblazen in de rij voor kunstsubsidie in Groningen. Er is voor 32 miljoen euro aangevraagd bij stad en provincie, terwijl er 16 miljoen te verdelen is.

Dat straks veel instellingen teleurgesteld raken staat vast. Elke vier jaar adviseert de Kunstraad Groningen zowel stad als provincie over de aanvragen. De overheden beslissen uiteindelijk over wie wat krijgt, en wie niks. De Oosterpoort/Stadsschouwburg, Centrum Beeldende Kunst en Groninger Forum vallen buiten dit traject. Daarover adviseert de Kunstraad slechts inhoudelijk en besluit de politiek ‘financieel’ rechtstreeks.

Op 1 januari 2017 gaat zo’n nieuw kunstenplan in. Voor het eerst trekken rijk, gemeente en provincie samen op, voor wat betreft de vierjaarsperiode. ,,De aanvraagprocedure bij stad en provincie is gelijkgetrokken. Het was mooi voor de instellingen dat ze nu één integraal plan konden indienen en niet twee keer aan de bak moesten, zoals eerder’’, zegt directeur Ebrien den Engelsman van de Kunstraad.

De raad komt op 27 mei met zijn advies. Volgens De Engelsman wijkt de verhouding tussen vraag en aanbod niet sterk af van eerdere jaren. Ook bij het landelijke Fonds voor Podiumkunsten is sprake van zware overvraging. Naast het werk van de Kunstraad heeft bureau LAgroup op verzoek van de gemeente onderzoek verricht naar het wel en wee van de podiumkunsten in de stad. Dat pleit onder meer voor de benoeming van een ‘cultuuraanjager’ met een lobbytaak tot in Den Haag en voor snelle verzelfstandiging van De Oosterpoort/Stadsschouwburg.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Cultuur
menu