Achter gesloten museumdeuren: Harry Kleine uit Soest fotografeert in Assen de opbouw van de expositie Henk Helmantel Meesterschilder

Door een museum lopen en dan een zaal niet in mogen. Omdat er een expositiewisseling plaatsvindt. En dan toch naar binnen willen. Herkenbaar?

Opbouw Helmantel-expo. Foto Harry Kleine

Opbouw Helmantel-expo. Foto Harry Kleine Foto: H. Kleine

Harry Kleine wilde weten hoe de wisseling van een tentoonstelling in zijn werk gaat. Hij vroeg aan het Drents Museum of hij – met medeneming van zijn fotocamera – mocht kijken bij de opbouw van de expositie Henk Helmantel Meesterschilder . Dat mocht.