Bommen Berend viel Friesland aan in Rampjaar 1672, gelukkig hielden Friese troepen hem tegen, ook op zee werd hard gevochten

De Duitse oorlogsbisschop Bommen Berend werd bekend als de man die Groningen bombardeerde, maar 350 jaar geleden viel hij ook Friesland binnen. Zonder succes: zijn troepen liepen vast bij de schansen van de Friese Waterlinie in Opsterland en de Stellingwerven. Vanaf september herdenkt Friesland het Rampjaar 1672 met een reeks activiteiten.

De Blessebrugschans vanuit de lucht gezien.

De Blessebrugschans vanuit de lucht gezien. Foto Blijf in Beeld/Albert Westerhuis

Het was dikke paniek in juli 1672. Duitse soldaten te paard snelden vanaf Leek plunderend de Friese Wouden binnen en kwamen tot Nijega en Sumarreheide. Ze werden verjaagd, maar de Friese bevelvoerders kregen het knap benauwd. Ze verplaatsten het noordelijk hoofdkwartier van de Friese troepen gauw van Burgum naar Tytsjerk: hoe verder van de Groningse grens, hoe veiliger.