Column Jean Pierre Rawie: Doopceel

Doopsgezinden, ook wel mennonieten, menisten of dopers genoemd, zijn een eigenaardig gezelschap. Ik weet er alles van, want mijn vader was doopsgezind predikant.

Jean Pierre Rawie

Jean Pierre Rawie Foto: Marcel Jurian de Jong

De benaming is misleidend; ze wijzen, anders dan alle overige kerkgenootschappen, de kinderdoop af, en erkennen alleen de vrijwillige toetreding van volwassenen.