Column Jean Pierre Rawie: Faust

In veel wijsheid is veel verdriet, en wie wetenschap vermeerdert, vermeerdert smart, zegt de Prediker. Hoe waar deze woorden zijn, ervaar ik dagelijks.

Jean Pierre Rawie

Jean Pierre Rawie Foto: Marcel Jurian de Jong

Ik doel niet op ergernis over de onzin die de meeste medemensen te berde brengen, want ik leid een teruggetrokken leven en kijk geen televisie. Maar in de folianten die ik ten bate van mijn algemene, vooral geschiedkundige, ontwikkeling raadpleeg, ontdek ik geregeld fouten en slordigheidjes.